ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ว่าง

  1. พนักงานตัดแต่งชิ้นงานแผนกพลาสติก 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • การศึกษา – ไม่จำกัดวุฒิ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณากรณีพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ช่องทางการสมัครงาน

บริษัท เอสวี อะกริเทค จำกัด