ถังอาหารลูกไก่

รายละเอียด

ถังอาหารลูกไก่ BABY CHICK FEEDER

เหมาะสำหรับลูกไก่อายุ 1-7 วันแรก ซึ่งจะช่วยให้อาหารได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ลดแรงงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือ อาหารจะสดใหม่เสมอ อาหารจะไหลออกมาเท่ากับจำนวนที่ลูกไก่กินเข้าไป ไม่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล และ แกลบ