ระบบอาหารหมูขุน
อัตโนมัติ

รายละเอียด

ระบบลำเลียงอาหารในฟาร์มสุกร

 

ถังอาหารอัตโนมัติ ขนาด80 กก. และ 40-50 กก.
1. ให้อาหารสม่ำเสมอ ลดการเกิดอาหารตกหล่น
2. จานอาหารแบบกลม และลึก ลดปัญหาสุกรนอนขวาง
3. วัสดุคุณภาพแข็งแรงทนทาน

สุกรขุน – วัสดุสแตนเลส หรือ พลาสติก
สุกรอนุบาล – วัสดุสแตนเลส

อัตราส่วน สุกร 50 ตัว/ถัง