เครื่อง PULSE FLUSHING

รายละเอียด

เครื่อง Pulse Flushing

          Pulse Flushing Machine เครื่องล้างท่อพ่นด้วยแรงดันลมกับน้ำ โดยการนำแนวคิดของการ Flush ของระบบให้น้ำไก่ นำมาสานต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดท่อ  ให้มีประสิทธิผลของการชะล้างไบโอฟิลม์ที่ค้างอยู่ภายในท่อ ออกให้มากและเร็วที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด

นี่คืออีกหนึ่งสิ่งนวัตกรรมที่ SV AGRITECHS ได้สรรหา ค้นพบ เพื่อช่วยลดต้นทุนทางเคมี ลดต้นทุนแรงงาน และต้นทุนเวลา

 

 

ภาพภายในท่อ:

 

ลำดับของการทำความสะอาดท่อที่ดี:

ลำดับที่ 1 : การใช้ Harsonic
ลำดับที่ 2 : การใช้ Pulse Flushing Machine ร่วมกับการใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide)
ลำดับที่ 3 : การใช้ Pulse Flushing Machine ทำความสะอาด
ลำดับที่ 4 : การใช้น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) แช่ท่อ 24 ชม.
ลำดับที่ 5 : การ Flush ท่อน้ำทุกวันด้วยแรงดันน้ำปกติ